STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Śląskim
 Ważne adresy
Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach
ul. ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
tel/faks: 4693424
www.gci.zebrzydowice.pl
gci@gok.zebrzydowice.pl